Advies&Uitvoering

VSS Consultancy&Management adviseert en begeleidt MKB bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van hun ondernemingsstrategieën. Juist in het MKB, waar de start soms lastig is, waar geen torenhoge budgetten zijn, ontbreekt het vaak aan tijd, aan een deskundig klankbord of een concrete aanpak. De passie van VSS Consultancy&Management is het stimuleren van uw ideeën, uw passie en ondernemers te begeleiden om op een effectieve manier concrete resultaten te behalen, voor een aantrekkelijk tarief. Dit doen we door ondernemers te betrekken in de bedrijfsvoering en oplossingen beheersbaar te maken zodat ze gedragen worden.

VSS Consultancy geeft advies om het gebied van procesverbetering. Een voorbeeld: slimmer en productiever werken in het primaire proces door het herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. Want immers, een goed begin is het halve werk.

Daarnaast richt VSS Consultancy&Management zich op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Hoe staat het met gezond en veilig werken in uw onderneming? En met de arbeidsmobiliteit, arbeidstijdenmanagement en zelfredzaamheid op de werkvloer? Allemaal aspecten die een belangrijke rol spelen in het effectief functioneren van uw onderneming.

Ook op het gebied van Zorg en Energie zien we dat ondernemers gehinderd worden door een structureel gebrek aan kennis, tijd en/of financiële middelen en hierdoor kansen laten liggen. Denk bijvoorbeeld aan de besparingsmogelijkheden op verlichting, verwarming, ventilatie, productkoeling, perslucht, kantoor- en keukenapparatuur. Vooruit! Dat is ook onze missie op het gebied van zorg. Nieuwe zorgoplossingen worden bedacht door en voor de mens en niet in de eerste plaats voor de portemonnee. We adviseren in unieke en vooruitstrevende zorgprojecten met een heldere kosten-baten analyse. Het zal u verrassen wat de mogelijkheden zijn.

Kortom, samen met u bekijkt VSS Consultancy&Management waar de aandacht naar uit gaat en welke ondersteuning nodig is. Van groot belang is het uitlijnen van de visie van de ondernemer met de activiteiten binnen het bedrijf. We brengen helderheid in de organisatie op basis van een gedegen sterkte-zwakte analyse en brengen kansen en bedreigingen goed en helder in kaart. Zo bent u klaar voor de toekomst!