Bouwadvies

Bouwen zien wij veel breder dan het stapelen van stenen. Het begint met een gedegen vooronderzoek. Vervolgens het realiseren van vergunningen en financiering, een strak bouwmanagement en tot slot het opleveren van een functioneel gebouw met de daarbij horende beheer- en onderhoudscontracten.

Huizen, scholen, ziekenhuizen, tankstations en installaties ontstaan vanuit een holistisch concept. Uitgaande van de functie van het gebouw over de hele levensduur ingepast in de wensen en randvoorwaarden die gebruikers en omgeving stellen. Daarmee wordt sub-optimalisatie voorkomen en streven we naar de ‘best cost of ownership over lifetime’. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar harde economische randvoorwaarden maar ook naar gebruikersvriendelijkheid, een plezierige werkomgeving en optimale beheersing van het klimaat voor wonen en werken. Er wordt onder meer gekeken naar:

  • Micro logistiek
  • Lokaal beheersmanagement
  • Psychische welzijnsfactoren

VSS Consultancy&Management biedt de totaaloplossing. Van het voortraject, praten met betrokkenen, doen van marktstudie, realiseren van omgevingsonderzoek, haalbaarheidsonderzoeken tot het aanvragen van vergunningen, het ontwerp en de bouwbegeleiding en de bouw-beheercontracten.