Advies op het gebied van zorg

Er zijn een aantal maatschappelijke zorgtaken die ons voor een uitdaging stellen, te weten;

  • Ouderenzorg
  • Jeugdzorg
  • Zorg voor minder validen
  • Zorg voor ‘speciale kinderen’ in de ontwikkeling naar de volwassenheid

Naar onze overtuiging is een holistische aanpak het uitgangspunt waarbij het welzijn van mensen centraal wordt gesteld en waaraan innovatieve ingrediënten worden toegevoegd. We moeten met elkaar opnieuw gaan nadenken over wat zorg voor onze medemens inhoudt, zonder primair uit te gaan van budgettair denken. Dit resulteert in hoogstaande kwaliteit en betaalbare zorg. Of het nu gaat om ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor minder validen of voor ‘speciale kinderen’, een welkom thuis gevoel is haalbaar.

Ouderenzorg
Ouderenzorg moet ontwikkeld worden rondom de zorgvraag van de cliënt. Dit doen wij vanuit een organische visie. Dit in tegenstelling tot de gangbare technische- en beheersbaarheiddoctrine die in de huidige zorg terug te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan een zorgboerderij voor psychisch-geriatrische cliënten in plaats van een gesloten inrichting in een bejaardentehuis. Het resultaat daarvan is een veel hogere mate van welbevinden van de cliënt waarbij de harde medische zorg in de vorm van consulten en medicijnen daalt tot wel 20% van het niveau bij de klassieke ouderen zorg.

Jeugdzorg
Een goede jeugdzorg bespaart de maatschappij veel kosten. Een drop-out die in de uitkeringsval vast komt te zitten kost ons als samenleving 1,5 miljoen euro, terwijl het vroegtijdig oppakken van signalen en het adequaat begeleiden ons slechts 150.000 euro kosten. Juist op deze kosten worden nu bespaard, wat resulteert in dat we over 10 jaar een behoorlijke rekening staat te wachten, afgezien van het psychische en sociale leed wat er ontstaat. Met een aanpak als key-houses en schoolteams, is 85% van de drop-outs te voorkomen. Dit vraagt een integrale betrokkenheid van overheid, zorginstanties, ouders, scholen en het bedrijfsleven. De kosten van aanpak bedragen circa 10% van de economische schade over de levensduur van deze groep. Een investering met een rendement van 1000% is een geweldige opportunity. Een besparing van 700 miljard over een periode van 60 jaar!

Zorg voor minder validen
Ook zorg voor minder validen wordt gekenmerkt door budgettair denken. Door het aantrekken van de economische broekriem levert de zorg in op kwaliteit, dus op de kwaliteit van het leven. Volgens ons is dit niet nodig. Met het juiste advies, het juiste plan kan er betaalbare en hoogstaande zorg worden gerealiseerd. Een tijdelijke opvang, aanleun zorginstelling, vakantiewoningen. Mooie terreinen ingericht op het leven, ingericht op zorg.

Zorg voor ‘speciale kinderen’ in de ontwikkeling naar de volwassenheid
Kinderen met ADHD, ASS en kinderen die moeilijk via de reguliere weg kunnen leren, hebben buiten het basisonderwijs niet veel opties. Toepassen van voortgezet onderwijs, buiten het VMBO, worden niet of nauwelijks ondersteund door de overheid. Met goede begeleiding kunnen deze kinderen een startkwalificatie krijgen en binnen het kader van hun beperkingen sociaal en economisch een zinvolle rol vervullen.